Menu

پرسشنامه آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

همکار محترم مسئول/همکار در اجرای بسته اول ( آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی)

با عرض سلام و ادب

 یکی از بسته های کلیدی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، بسته اول می باشد. تمرکز این بسته، دستیابی به جایگاه مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی کشور با رویکرد آینده نگاری می باشد. قطعاً مسئولین و همکاران پیاده سازی این بسته در دانشگاه ها، نقش کلیدی در دستیابی به اهداف آن دارند.

با توجه به توافق صورت گرفته با معاونت آموزش وزارتخانه، مقرر شد از طریق بارش افکار، نظرات همکاران در خصوص چالش ها و راهکارهای ترویج نگاه به آینده در نظام آموزش علوم پزشکی ( که نقطه تمرکز اصلی این بسته می باشد) جمع آوری و در قالب خلاصه سیاستی در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد. لذا از شما همکار ارجمند درخواست می شود نظرات ارزشمند خود را در مورد سئوالات زیر مرقوم فرمائید.

با توجه به درج نام مشارکت کنندگان محترم در خلاصه سیاستی خواهشمند است اطلاعات شخصی را تکمیل فرمائید.

دات نت نیوک فارسی