Menu

تجارب ثبت شده

صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها   

 


 همه مراکز آموزشی درمانی توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در فرایند درآمدی

مشاهده جزئیات  

 

 


 ستاد دانشگاه شناسایی و ثبت درآمد های غیر عملیاتی،آموزشی و تحقیقاتی در سامانه درآمدی

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا تلاش در جهت کاهش کسورات

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا اجاره محل های ممکن در بیمارستان

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا شناسایی واحدها و یا بخش هایی که زیان ده هستند و واگذاری آن به بخش خصوصی

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا شناسایی واحدهای مورد نیاز بیمارستان ها مانند(بوفه، نانوایی، همراه سرای و..)

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا همکاری با اشخاص یا سازمان هایی که قادر به خرید دستگاه های سرمایه ای هستند(به صورت مشارکت در سود).

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا هدایت و ترغیب خیرین برای برطرف کردن نیازهای بیمارستان مانند خرید دستگاه دیالیز، تلویزیون، یخچال یا ساخت همراه سرای

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا تجارب مرتبط با مدیریت مصرف انرژی

مشاهده جزئیات  

 

 


 مرکز آموزشی - درمانی شفا نیازسنجی نیرویی

مشاهده جزئیات  

 

صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها   
دات نت نیوک فارسی